Ban đấu giá của HNX đang kiểm tra phiếu đấu giá, tại phiên đấu giá Cosevco. (Ảnh: HNX)

Ngày 6/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện đấu giá thoái hết vốn 3,69 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tại phiên đấu giá, bốn nhà đầu tư trong nước đã đăng ký mua và cao hơn số lượng cổ phần phần chào bán. Khối lượng đặt mua cao nhất là 1,43 triệu cổ phần, giá đặt mua cao nhất là 10.178 đồng/cổ phần.

Đại diện HNX cho biết, phiên đấu giá đầu tiên trong năm 2017 đã diễn ra rất thuận lợi, 100% số cổ phần đưa ra đấu giá được bán cho bốn nhà đầu tư, giá đấu thành công bình quân là 10.178 đồng/cổ phần. Kết quả, tổng giá trị cổ phần bán được đạt 37,5 tỷ đồng./.