Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Tới dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các vị nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội , Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan Tổng cục Chính trị hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Theo đó, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu chiến lược, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Đồng thời, Đảng bộ lãnh đạo chặt chẽ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đảng bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương; nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, đề cao trách nhiệm, chủ động đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo chiến lược công tác Đảng, công tác chính trị đối với toàn quân, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và đạo đức lối sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị sẽ kết thúc vào ngày 22/7./.