Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 18 và 19/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, cùng các Đại sứ, Bí thư cấp ủy trực thuộc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

Khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều mặt; trong nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực, nhưng còn khó khăn.

Hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, triển khai công tác xây dựng đảng, công tác vận động, tập hợp quần chúng ở ngoài nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước.

Đảng bộ Ngoài nước hiện đang quản lý hàng nghìn đảng viên ở khắp các châu lục và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 27/5 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 người. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Ngoài nước được giao là lãnh đạo tổ chức đảng trực thuộc thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Ngoài nước chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, giải pháp lớn về công tác đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước; lãnh đạo làm tốt công tác vận động, tập hợp, giáo dục quần chúng, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Bình Minh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Ngoài nước và nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ngoài nước cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước.

Đảng ủy Ngoài nước phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình trong nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ở ngoài nước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Đảng ủy Ngoài nước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Ngoài nước tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;” Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài;” đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng giúp đỡ đồng bào ổn định đời sống, hòa nhập với nước sở tại, giữ gìn truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa của dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước; củng cố, kiện toàn cán bộ Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước, cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở ngoài nước đủ về số lượng, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ...

Hội nghị đã nghe một số tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu, trong đó chủ yếu tập trung vào những nội dung: các biện pháp, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; những chủ trương, giải pháp mới về quản lý tổ chức đảng, đảng viên ở ngoài nước; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp quần chúng; về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Ngoài nước và các ban đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước trao Bằng khen tặng 20 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015./.