Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngày 3/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Đoàn công tác số 6), do ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Trà Vinh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Trí đã quán triệt mục đích yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung các vấn đề: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện, xử lý; thi hành án; công tác phối hợp điều tra; việc tham mưu, đề xuất; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong đó, chú trọng kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nội dung về các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của tỉnh thời gian qua.

[Thủ tướng: "Anh nào chưa có lửa trong lòng mình thì hãy nhóm lên"]

Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng như Chỉ thị số 15 – CT/TW, ngày 7/7/2007 và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”;…

Đoàn công tác đã công bố quyết định thành lập Đoàn công tác kiểm tra, giám sát; kế hoạch kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại tỉnh Trà Vinh đến ngày 9/9/2017./. Phúc Sơn