Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo sau kiểm toán, theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng tăng trưởng 24,7%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 60.180 tỷ đồng, tăng 26% so với 2015 và đạt 101% kế hoạch.

Tổng tài sản cũng có mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước, vượt mức 100.000 tỷ đồng (đạt 104.517 tỷ đồng, tăng 24% và đạt 116% kế hoạch), mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho VIB.

Cũng theo VIB, huy động vốn từ khách hàng tăng 11% đạt mức 59.261 tỷ đồng. VIB đã tối ưu tốt trong việc cân đối các nguồn vốn huy động, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ về các tỷ lệ thanh khoản: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VIB đạt 47,1%; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi - LDR chỉ ở mức 65,6%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn 80% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trong năm qua, VIB đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường kiểm soát và nâng cao năng lực của hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng.

Ngoài ra, với việc thực hiện các biện pháp quản trị chất lượng tín dụng, VIB cũng đã tập trung xử lý các khoản nợ xấu đã phát sinh trước đó, kết quả là tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm từ 2,07% tại thời điểm cuối năm 2015 xuống còn 1,5% tại thời điểm cuối năm 2016 (không bao gồm nợ xấu mua lại từ VAMC). VIB cùng với Vietcombank là 2 ngân hàng đầu tiên chủ động mua lại nợ xấu từ VAMC để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu.

VIB đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và dự định sẽ tiến đến niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức trong thời gian sắp tới.

Kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng ổn định và hấp dẫn so với thị trường, cùng với việc VIB luôn nằm trong số các ngân hàng có chỉ số tín nhiệm hàng đầu Việt Nam nhờ chiến lược phát triển bền vững và quản trị rủi ro đạt hiệu quả cao, cổ phiếu của VIB đã và đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với kỳ vọng giá trị vốn hóa cao, giá trị đầu tư của cổ đông được tối ưu hóa.

VIB dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội./.