Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản ủng hộ chủ trương sáp nhập HBB vào SHB trên cơ sở tự nguyện của hai ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hai ngân hàng tuân thủ các quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng quy định tại Thông tư 04/2010, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Hai bên sáp nhập phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập bao gồm “nguyên tắc bảo vệ khách hàng”, theo đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu “tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt quyền lợi của người gửi tiền tại từng tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập”.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng quyết định sáp nhập này là “một lựa chọn tối ưu để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nói riêng và các nhà đầu tư nói chung tại HBB”, phù hợp với mục tiêu cơ cấu tại tổ chức tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để việc sáp nhập thành công.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trên thế giới, việc các định chế tài chính sáp nhập, hợp nhất với nhau là một hoạt động bình thường, là một xu thế phổ biến để hình thành các định chế tài chính lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh cao hơn.

Ở Việt Nam, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng tự nguyện sáp nhập, hợp nhất với nhau. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả để giảm bớt số lượng các tổ chức tín dụng yếu kém, từng bước hình thành một hệ thống tổ chức tín dụng đa năng, hiện đại, an toàn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh lớn hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế./.