(Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam.

Theo đó, Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của VINAPHARM là 2.370 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu 237.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 154.050.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 103.000 cổ phần, chiếm 0,04348% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 40.290.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư trong nước 42.557.000 cổ phần, chiếm 17,956% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; chỉ đạo Tổng công ty Dược Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần là Bộ Y tế.

Về phương án sắp xếp lao động, toàn bộ lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp sẽ được chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần./.