Ảnh minh họa. (Nguồn: PVPower)

Ngày 23/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký hợp đồng cấp tín dụng phát triển dự án điện trị giá 2.000 tỷ đồng với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ba tập đoàn trụ cột là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng tham gia lĩnh vực sản xuất điện năng.

Để triển khai nhiệm vụ trên, trong những năm qua, PVN đã xây dựng định hướng đến năm 2025 phấn đấu trở thành nhà sản xuất điện đứng thứ hai sau EVN và là nhà sản xuất điện khí lớn nhất của cả nước.

Được thành lập vào tháng 5/2007 với số vốn điều lệ ban đầu 7.600 tỷ đồng, đến hết năm 2015, tổng số vốn chủ sở hữu của PVN đã tăng lên 21.774 tỷ đồng. Quy mô hoạt động của PVPower cũng được mở rộng từ 7 thành viên lên 26 thành viên và Công ty liên kết.

Đến 17/5/2016, PVPower đã cung cấp cho đất nước 117.3 tỷ kWh điện; tổng doanh thu đạt 125.350 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.780 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách quốc gia 7.120 tỷ đồng./.