Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty images)

Cơ quan Kiểm toán Singapore vừa công bố báo cáo kiểm toán năm tài chính 2014-2015 cho thấy đã phát hiện các sai phạm trong khu vực quản lý công tại bốn Bộ và 11 cơ quan của nước này.

Theo đó, bốn Bộ được kiểm toán nêu tên gồm: Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông, Ủy ban dân số và Tài năng quốc gia.

Các sai phạm chủ yếu là do còn lỏng lẻo trong khâu quản lý các khoản tài trợ, dẫn đến chi không đúng mục đích cũng như chưa đảm bảo các điều kiện tài trợ. Mặt khác, sai sót cũng được phát hiện trong việc xử lý các hồ sơ dự thầu đối với các hợp đồng mua sắm trang thiết bị.

Bên cạnh đó, Cơ quan kiểm toán Singapore cũng “chỉ tên” các cơ quan có sai phạm trong chi tiêu và đấu thầu gồm: Hiệp hội nhân dân (PA), Quỹ Nghiên cứu quốc gia, Thư viện quốc gia, Cơ quan Công viên quốc gia, Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Singapore, Viện Giáo dục kỹ thuật (ITE), Trường Bách khoa Temasek (Temasek Polytechnic), Trường Bách khoa Singapore (Singapore Polytechnic)…

Trong số đó, Cơ quan Công viên quốc gia sai phạm trong việc đấu thầu dự án Khu vườn bên Vịnh trị giá 20 triệu đôla Singapore (SGD), vi phạm nguyên tắc mua sắm (không tổ chức đấu thầu cạnh tranh); Temasek Polytechnic đầu tư 61,5 triệu SGD tiền trái phiếu mà chưa được sự chấp thuận của Ủy ban đầu tư; Singapore Polytechnic cho thuê đất sai nguyên tắc, thấp hơn giá thị trường; Viện Giáo dục kỹ thuật thanh toán khống 2,4 triệu SGD cho xây dựng. Riêng tại Hiệp hội nhân dân (PA), có bảy trường hợp bị cáo buộc tham ô số tiền 114.000 SGD, song khi tiến hành kiểm toán không phát hiện sai phạm.

Cơ quan kiểm toán nhấn mạnh chính những tồn tại trong quản lý đã dẫn đến sự thiếu minh bạch trong đấu thầu, gây lãng phí trong việc sử dụng vốn và các nguồn lực, làm thất thoát của nhà nước hàng chục triệu USD.

Ngoài số tiền chi sai, thất thoát đã bị phát hiện và kiến nghị thu hồi, cơ quan kiểm toán Singapore cũng chuyển tài liệu cho bên cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật./.