Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (Ảnh: COMA)

Ngày 11/7, Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 5,3 triệu cổ phần, tương đương với 15,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, giá khởi điểm cho một cổ phần là 10.200 đồng/cổ phần.

COMA khởi nguồn từ một đơn vị chỉ chuyên chế tạo, cung cấp thiết bị phụ tùng thay thế cho ngành vật liệu xây dựng, đến nay COMA tham gia xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, (như chế tạo, lắp đặt các thiết bị siêu trường, siêu trọng, thiết bị phi tiêu chuẩn, kết cấu thép phức tạp…)

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất chính của Công ty vẫn là chế tạo và lắp đặt cơ khí và xây dựng dân dụng được coi là hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty mẹ - Tổng công ty. Báo cáo tài chính cho thấy, bình quân (năm 2013, 2014 và 2015) doanh thu từ hoạt động này đạt 447 tỷ đồng, chiếm 51% tổng doanh thu.

Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh chủ lực, COMA cũng đã tận dụng được tối đa nguồn nhân lực sang một số lĩnh vực kinh doanh khác như xây dựng nhà ở để bán. Năm 2013 và năm 2014, mảng kinh doanh này cũng đóng góp từ 31% - 37% tổng doanh thu của Tổng Công ty và năm 2015 là 42%.

Giai đoạn (2013- 2015), tổng doanh thu của COMA tăng từ 629,8 tỷ đồng lên 1.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 9,7 tỷ đồng lên 173,7 tỷ đồng. Trong 2 năm (2016-2017), COMA đặt mục tiêu doanh thu hơn 950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,6 tỷ đồng - 19,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 1/7/2014, tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty là hơn 239,7 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty là 350 tỷ đồng, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ, tương đương hơn 17,8 triệu cổ phần; 10,5 triệu cổ phần sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược; 1,3 triệu cổ phần dành cho người lao động và hơn 5,3 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.