Thiếu nhi tặng hoa chào mừng đại hội. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngày 15/10, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 344 đại biểu đại diện cho hơn 38.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh đã đạt được trong 5 năm qua. Là tỉnh khó khăn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng Trà Vinh đã nỗ lực vượt khó, xác định đúng tình hình thực tế địa phương trong hội nhập và liên kết vùng để phát triển. Đặc biệt, tỉnh đã tranh thủ được sự đầu tư của Trung ương để khai thác các công trình trọng điểm như Trung tâm Điện lực Duyên Hải, xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Định An, luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, cầu Cổ Chiên để phá thế “chia cắt, cô lập" là động lực để phát triển.

Kinh tế Trà Vinh tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ phát triển khá, tăng tỷ trọng trong GDP; nông-lâm-ngư nghiệp duy trì được sự phát triển. Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước phát huy, tạo ra nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Việc thực hiện chính sách người có công, an sinh-xã hội được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, hiện tỷ lệ hộ nghèo đã giảm bình quân 5,23%/năm, giảm cao hơn mức bình quân của các huyện nghèo trong cả nước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện nghiêm túc đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh. Đó là tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Quy mô nền kinh tế nhỏ, nhất là công nghiệp và dịch vụ; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 70% mức trung bình của cả nước. Đời sống một bộ phận nhân dân, gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Các đại biểu dự Đại hội lần này cần tập trung thảo luận kỹ nguyên nhân để đề ra những giải pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một số yêu cầu để Đảng bộ Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá chiến lược, đó là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, như lúa gạo, trái cây, thủy sản... Với lợi thế được Chính phủ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An, một trong những khu kinh tế biển trọng điểm, Trà Vinh cần đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển trọng tâm nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ với bước đi phù hợp, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Trà Vinh là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, vì vậy tỉnh cần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng biển; tăng cường xây dựng Đảng, thường xuyên xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đây là tiền đề để Trà Vinh phát triển nhanh và vững chắc hơn trong thời gian tới.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng (GDP) bình quân 5 năm đạt 11,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nhóm ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 21,73%; dịch vụ chiếm 34,48%; nông-lâm-thủy sản chiếm 43,79%...

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa-thể thao, thông tin và truyền thông có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt. Đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,63% năm 2011 xuống còn 7,66% vào năm 2015. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; phong trào thi đua yêu nước được duy trì, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2015-2020 để phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X diễn ra đến hết ngày 16/10./.