Trong thông điệp chào đón Năm mới và đánh dấu ngày đầu tiên đảm nhận cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Atonio Guterres tuyên bố 2017 là sẽ là năm ưu tiên hàng đầu cho hòa bình.

Tân Tổng thư ký Liên hợp quốc Atonio Guterres nêu rõ: “Hãy để chúng ta quyết tâm đặt hòa bình lên hàng đầu. Hãy biến năm 2017 thành một năm mà tất cả chúng ta - từ những người dân thường cho tới chính phủ hay các nhà lãnh đạo - nỗ lực vượt qua những khác biệt.”

Ông Guterres cho rằng có sự khác biệt lớn trong việc giải quyết xung đột và cộng đồng quốc tế đang thiếu “khả năng” để ngăn ngừa các cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển “nền ngoại giao vì hòa bình.”

Tân Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng tuyên bố sẽ nỗ lực xóa bỏ những bất bình đẳng đang ngày càng sâu sắc do quá trình toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ, gây ra tình trạng mất việc làm và tâm lý thất vọng, đặc biệt trong tầng lớp thanh niên./.