Trong môn bơi, việc thực hiện thuần thục các kỹ thuật xuất phát, đạp chân cá heo và quay vòng, có thể rút ngắn thời gian tới vài phần mười giây.