35 nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng giao đã quá hạn chưa hoàn thành

Bốn tháng đầu năm 2021, trong số các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, có 495 nhiệm vụ đã hoàn thành; 35 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, chiếm 2,2%.
35 nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng giao đã quá hạn chưa hoàn thành ảnh 1Quang cảnh phiên họp của Chính phủ. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Trần Văn Sơn vừa ký ban hành, 4 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan tổng số 1.589 nhiệm vụ. Trong số đó, có 495 nhiệm vụ đã hoàn thành; 1.059 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn; 35 nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, chiếm 2,2%, giảm 0,6% so với tháng trước.

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, có 19/19 đề án của tháng 4/2021 đã hoàn thành, còn 19 đề án nợ đọng trong Chương trình công tác quý 1/2021 chưa trình, trong đó, Bộ Công an có 6 đề án; các Bộ Tài chính, Ngoại giao và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mỗi nơi 2 đề án; các Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Ủy ban Dân tộc mỗi nơi 1 đề án.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, có 92 đề án phải trình; đến nay, đã trình 73/92 đề án, đạt 80%.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Nghị quyết họp Chính phủ sau khi được kiện toàn (Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021) có 30 nhiệm vụ giao. Trong số đó, 20 nhiệm đã hoàn thành đúng hạn; 1 nhiệm vụ giao tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có 14/85 bộ, địa phương hoàn thành; 9 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Như vậy, 4 tháng đầu năm, có tổng số 51 nhiệm vụ giao tại 5 Nghị quyết phiên họp Chính phủ (4 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; 1 Nghị quyết họp Chính phủ sau khi được kiện toàn). Trong số đó có 35 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra; còn 16 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn.

[Nghị quyết Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau kiện toàn]

Riêng tại Nghị quyết họp Chính phủ sau khi kiện toàn, chỉ còn 1 nhiệm vụ giao chưa hoàn thành nhưng vẫn trong hạn, là nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Đã có 14/85 bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành nhiệm vụ này là Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội, Thái Bình, Lai Châu, Quảng Nam, Lạng Sơn, Cà Mau, Vĩnh Long, Gia Lai.

Cũng theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Đến nay, không có văn quy định chi tiết nợ đọng. Có 11 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ 1/7/2021.

Trong tháng 1/2021 đã ban hành 1 văn bản, thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Hiện còn 10 văn bản chưa ban hành, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình 1 văn bản; còn 9 văn bản chưa trình, thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 văn bản), Ngoại giao (2 văn bản), Công an (1 văn bản), Quốc phòng (1 văn bản), Y tế (1 văn bản)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục