Tiến sỹ Christopher. (Nguồn: ndtv.com)

Một ủy ban trong Nội các Ấn Độ đã bổ nhiệm Tiến sỹ Christopher làm Tổng Giám đốc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DoDRD) nhiệm kỳ 2 năm.

Trong khi đó, tiến sỹ Reddy được bổ nhiệm làm Cố vấn khoa học cho Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar.

Các quyết định bổ nhiệm trên được đưa ra trong bối cảnh DRDO khuyết người đứng đầu trong 4 tháng qua sau khi hợp đồng với tiến sỹ Avinash Chander - nguyên Tổng Giám đốc DRDO, Cố vấn khoa học cho Bộ trưởng Quốc phòng - đã hết hạn từ hôm 31/1.

Sau nhiệm kỳ của tiến sỹ Chander, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tách biệt hai vị trí đứng đầu DoDRD, DRDO và Cố vấn khoa học.

Tiến sỹ Christopher hiện là Giám đốc Chương trình hệ thống cảnh báo sớm và giám sát trên không, Giám đốc một trung tâm nghiên cứu tại Bengaluru.

Trong khi đó, tiến sỹ Reddy là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Imarat và Giám đốc chương trình của Dự án tên lửa đất đối không tầm trung (MRSAM)./.