Sáng 29/6, ông Võ Nguyên Nam, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua do có sai sót của tổ kiểm phiếu nên Ban thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu Đảng ủy thị trấn Chợ Mới tiến hành bầu cử lại theo đúng quy định của Đảng.

Khoản 2, Điều 35 của Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng) quy định rõ: "Nếu phát hiện thấy sự vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì cấp uỷ cấp trên có quyền bãi bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của hội nghị cấp uỷ cấp dưới, chỉ đạo đại hội (hội nghị) tiến hành bầu cử lại; trường hợp cá nhân đã được bầu vào cấp uỷ cấp dưới nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định cấp uỷ cấp trên có quyền không chuẩn y công nhận cấp ủy viên hoặc ủy viên ủy ban kiểm tra cấp đó."

Cụ thể, từ ngày 26-27/5, Đảng ủy thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã tổ chức Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên, trong đó, đồng chí Trần Hồng Bon tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới.

Tuy nhiên, sau khi Đại hội kết thúc, Huyện ủy Chợ Mới đã phát hiện có sai sót trong khâu kiểm phiếu.

[Những kinh nghiệm quý từ các Đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội]

Cụ thể, số đại biểu tham dự Đại hội (đủ điều kiện được bỏ phiếu) là 119 người, số phiếu bầu phát ra 119 phiếu, nhưng do tổ kiểm phiếu tại Đại hội nhầm lẫn, kiểm sót 10 phiếu bầu, nên chỉ thông báo 109 phiếu bầu cử.

Qua kiểm tra, Huyện ủy Chợ Mới đã báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy thị trấn Chợ Mới tổ chức bầu cử lại trong thời gian sớm nhất, dự kiến trong tháng Bảy.

"Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua không có vấn đề gì, lỗi là ở tổ kiểm phiếu của Đại hội. Trong quá trình kiểm phiếu, tổ kiểm phiếu kiểm sót 10 phiếu bầu (phát ra 119 phiếu bầu, nhưng chỉ kiểm được 109 phiếu bầu) mà vẫn công bố kết quả bầu cử là sai. Do đó, để đảm bảo tính khách quan, ngày 26/6, ông Huỳnh Thanh Đông, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Chợ Mới đã ký thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy Chợ Mới về việc hủy bỏ kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và yêu cầu Đảng ủy thị trấn Chợ Mới tiến hành bầu cử lại theo điều 35 về thẩm quyền thủ tục giải quyết khiếu nại vi phạm quy chế bầu cử, thuộc quyết định số 244-QĐ/TW về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng của Ban chấp hành Trung ương," ông Võ Nguyên Nam, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới cho biết.

Trao đổi với phóng viên TTXVN qua điện thoại, ông Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, sau khi có thông tin về sai sót trong quá trình kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Chợ Mới đã có báo cáo và lãnh đạo tỉnh cũng đã có ý kiến thống nhất cho Đảng ủy thị trấn Chợ Mới tổ chức bầu cử lại./.

Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)