Bắc Ninh chú trọng bảo tồn giá trị di tích, bảo vật quốc gia

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Bắc Ninh chú trọng bảo tồn giá trị di tích, bảo vật quốc gia ảnh 1Hát quan họ tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nhằm gìn giữ và bảo tồn giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đã được công nhận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh đồng thời, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm bảo vệ, khai thác di tích theo đúng quy định pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử cách mạng và các di tích quốc gia tiêu biểu. Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý di tích cấp quốc gia. Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý di tích cấp tỉnh và các di tích trong danh mục kiểm kê được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã là cấp quản lý trực tiếp di tích có trách nhiệm thành lập và quy định nội quy, quy chế hoạt động của Ban quản lý, Tổ quản lý di tích.

Bên cạnh đó, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định xếp hạng di tích, kiểm kê di tích, cấp quản lý trực tiếp di tích phải tiến hành quy hoạch, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích nhằm đảm bảo nguyên tắc phân định rõ ranh giới các khu vực bảo vệ di tích với khu vực bên ngoài theo biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ trong hồ sơ xếp hạng di tích.

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích hoặc được giao quyền quản lý, sử dụng di tích phải có trách nhiệm bảo vệ đất đai của di tích. Trong trường hợp phát hiện đất đai của di tích bị xâm phạm, lấn, chiếm, mua bán, hủy hoại phải có ngay biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để kịp thời trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn cấp trên trực tiếp kịp thời xử lý, giải quyết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quy định về quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở di tích, Bảo tàng tỉnh và nhà truyền thống, trong đó, việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi di tích, bảo tàng tỉnh và nhà truyền thống để nghiên cứu, trưng bày, triển lãm trong phạm vi của tỉnh phải có giấy phép của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi phạm vi ngoài tỉnh phải có quyết định cho phép của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi phạm vi quốc gia, phải có quyết định cho phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo thống kê của Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có 1.259 di tích, trong đó có 428 di tích được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh.

Một số di tích tiêu biểu có giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật, di tích lưu niệm danh nhân văn hóa, di tích cách mạng như Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, chùa Phật Tích, Đền Đô, chùa Bút Tháp, chùa Dâu, chùa Dạm, đình Dương Lôi, đình Diềm, đình làng Đình Bảng; Các khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Ngô Gia Tự... có tiềm năng thu hút khách du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục