Ban Chi dao ve Chinh phu dien tu Bo Quoc phong hop 6 thang dau nam hinh anh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm nay.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp.

Thông tin tại phiên họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay công tác ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử được Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Các cơ quan chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quân đội; xây dựng, ứng dụng các phần mềm dùng chung, từng bước hình thành thói quen xử lý thông tin trên môi trường mạng cho cán bộ, nhân viên.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dứt khoát phải làm tốt Chính phủ điện tử]

Công tác bảo đảm an toàn thông tin tiếp tục được coi trọng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các phần mềm độc hại lây nhiễm trong nội bộ, tham gia có hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, mạng truyền số liệu quân sự, xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Để bảo đảm an toàn thông tin nội bộ, an toàn thông tin quốc gia trong xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trong quân đội giai đoạn 2019- 2020; xây dựng các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý và giám sát chất lượng thực hiện các nhiệm vụ.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng các nền tảng đường truyền kết nối chia sẻ dữ liệu; xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng, bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước./.

PV (TTXVN/Vietnam+)