Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà CNOOC mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

[PVN yêu cầu Trung Quốc hủy việc mời thầu sai trái]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục