Ban hành quy chế hoạt động hai dự án giao thông quan trọng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo triển khai Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Ban hành quy chế hoạt động hai dự án giao thông quan trọng ảnh 1Hạng mục hầm Dốc Sạn đã được thi công khoảng 250m mỗi bên ống hầm. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22/2 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của ban chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 262/QĐ-TTg.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (các dự án) theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án; xem xét, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số công việc của dự án…

[Hoàn thành thỏa thuận thiết kế cao tốc Bắc-Nam trước ngày 10/3]

Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp các nội dung phục vụ cho các kỳ họp của ban chỉ đạo.

Trưởng ban, phó trưởng ban, các ủy viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên ban chỉ đạo là đại diện cho các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các nội dung công việc theo quyền hạn của ban chỉ đạo.

Ban vhỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục