Bạo loạn đã bắt đầu bùng phát tại Barcelona sau khi chính quyền Madrid tuyên án tù giam với 7 nhà lãnh đạo vùng Catalonia, liên quan tới việc tự tuyên bố độc lập hồi năm 2017.

Hồi tháng 10/2017, các cựu lãnh đạo Catalonia đã đơn phương tuyên bố độc lập cho vùng này, bất chấp sự phản đối của chính phủ, buộc chính quyền trung ương phải đình chỉ quy chế tự trị của vùng này, giải tán các cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tổ chức cuộc bầu cử địa phương mới vào ngày 21/12/2017./.

(Vietnam+)