Bình Phước: Đại hội Đảng bộ điểm TX Phước Long bầu trực tiếp Bí thư

Tại Đại hội, ông Phạm Thụy Luân, Phó Bí thư Thị ủy khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long, đã trúng cử chức danh Bí thư Thị ủy Phước Long khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Phạm Thụy Luân trúng cử chức danh Bí thư Thị ủy Phước Long nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phạm Thụy Luân trúng cử chức danh Bí thư Thị ủy Phước Long nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)

Trong hai ngày 28-29/5 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025-đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thị ủy.

Tại Đại hội, ông Phạm Thụy Luân, Phó Bí thư Thị ủy khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long, đã trúng cử chức danh Bí thư Thị ủy Phước Long khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 224/225 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 99,56%.

Trước đó, Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 39 ủy viên.

Tại Đại hội 225 đại biểu đại diện cho 1.863 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Phước Long, đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo nhanh và bền vững; thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ-du lịch, công nghiệp; hoàn thiện kế cấu hạ tầng kinh tế-xã hội... xây dựng thị xã Phước Long sớm trở thành đô thị loại III.

[Đại hội cấp huyện đầu tiên tại Hà Nội thực hiện bầu trực tiếp Bí thư]

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thị xã Phước Long vượt 15 chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI, đạt 5 chỉ tiêu đạt và gần đạt 4 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất của thị xã năm 2020 ước đạt gần 24.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng bình quân 20,06%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội của thị xã 5 năm qua đạt 8.130 tỷ đồng…

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi nêu rõ, người dân và Đảng bộ, chính quyền địa phương cần đồng lòng xây dựng thị xã Phước Long trở thành thành phố đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025; sớm đưa Phước Long trở thành điểm du lịch xứng tầm của tỉnh Bình Phước về phát triển xanh, bền vững và là đô thị thông minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục