Phú Thọ chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh được thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ các bước.
Phú Thọ chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 1Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ khu dân cư số 4 thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ. (Nguồn: Baophutho.vn)

Đến ngày 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh.

Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã căn cứ vào quy hoạch cán bộ, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và thông qua.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, bố trí sắp xếp cán bộ để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội.

Trước đó, để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã sớm ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh được thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ các bước đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Các cấp ủy đã coi trọng việc phát hiện, rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng đề án nhân sự và thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới. Do đó, nhân sự được giới thiệu ứng cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy đảm bảo đủ số lượng, chất lượng được nâng lên.

Tỉnh ủy kiên quyết không đưa vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tin giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Tỉnh ủy phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cấp ủy viên trẻ từ 40 tuổi trở xuống không dưới 10% tổng số cấp ủy viên; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số có số lượng phù hợp với tình hình đặc thù của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ tỉnh Phú Thọ, cho biết công tác xây dựng văn kiện đại hội được Tỉnh ủy Phú Thọ đặc biệt chú trọng. Đến nay, dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, có chất lượng, bố cục khoa học, hợp lý, ngắn gọn, súc tích, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh và xu hướng phát triển của đất nước; đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc khuyết điểm, nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tổ chức các hội nghị xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị-xã hội; các trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cấp ủy cấp dưới trực tiếp; các cơ quan, ban, ngành có liên quan và một số bộ, ban, ngành trung ương…

[Kinh nghiệm từ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Phú Thọ]

Hoạt động này nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 300/693 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 5 đảng bộ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn Đảng bộ huyện Cẩm Khê để chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh.

Các đại hội cấp cơ sở đã bầu 2.571 đồng chí vào ban chấp hành, trong đó tham gia lần đầu có 774 đồng chí, chiếm 30,1%; 642 đồng chí là nữ, chiếm 25%; dưới 35 tuổi là 328 đồng chí, chiếm 12,75%.

Để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đảng bộ các huyện, thành, thị và đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn để tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đồng thời, đẩy mạnh lãnh đạo các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục