Sáng 4/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 30 của Chính Phủ và triển khai chương trình cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2011-2015.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đến nay Bộ Công Thương đã thực hiện được 52% khối lượng công việc về đơn giản hóa thủ tục hành chính. "Nếu tính cả số thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định đã trình cấp có thẩm quyền là 65% và nếu trừ các thủ tục hành chính liên quan đến sửa Luật, pháp lệnh thì tỷ lệ hoàn thành là 81%," Thứ trưởng Thoa nhấn mạnh.

Trước đó, đầu năm 2012, Bộ Công thương cũng đã khai trương trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tại địa chỉ truy cập http://kstthc.moit.gov.vn, nhằm tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính của Bộ Công Thương đồng thời giải đáp một cách nhanh nhất những kiến nghị và thắc mắc đó qua trang web chính thức của Bộ.

Tính đến hết quý I/2012, Bộ Công Thương đã thực hiện đơn giản hóa được 104 thủ tục hành chính, đang trình Chính Phủ 26 thủ tục, đang hoàn chỉnh dự thảo 2 thủ tục và đang thực hiện 29 thủ tục.

Hiện có 205 thủ tục hành chính được rà soát và công bố công khai trên trang thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính của Bộ. Trong đó, có 13 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 8 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 (mức cao nhất), tức là người dân và doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả tại nhà./.