Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đảm bảo an ninh nơi phên dậu Tổ quốc

Với trách nhiệm của những người gìn giữ biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Quảng Trị thường xuyên tuần tra, kiểm tra, bảo vệ các cột mốc, phát quang bụi rậm quanh các cột mốc.

ttxvn_bo doi Bien phong quang tri.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, kiểm tra cột mốc biên giới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri1.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng bà con dân tộc Vân Kiều tuần tra. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri2.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri3.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri4.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri5.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri6.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng bà con dân tộc Vân Kiều tuần tra. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phng quang tri6.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phng quang tri6.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri7.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lao Bảo tuần tra trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_bo doi bien phong quang tri8.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập tuần tra trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục