Bộ Giáo dục đề nghị Hà Nội thanh tra cơ sở giáo dục mang danh quốc tế

Sau vụ trường Gateway bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến tử vong, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết luận, đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội thanh tra cơ sở giáo dục mang danh quốc tế.
Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng tại buổi công bố kết luận thanh tra. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng tại buổi công bố kết luận thanh tra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 8/8, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố kết luận thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tại đây, Thanh tra Bộ cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 20/QĐ-TTr ngày 14/3/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, một trường trung học cơ sở, một trường trung học phổ thông, ba phòng giáo dục và đào tạo, ba trung tâm giáo dục thường xuyên, hai trường trung cấp, bốn trường đại học/học viện có hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng chứng chỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội; làm việc với hai trường đại học để xác minh thông tin.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức chỉ đạo triển khai các văn bản về giáo dục trong đó có công tác liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ. Sở đã ban hành một số văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ và thực hiện kiểm tra điều kiện liên kết đào tạo, có văn bản gửi Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho ý kiến mở lớp liên kết đào tạo đối với các đơn vị có trình hồ sơ đề nghị liên kết đào tạo đến Sở.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Do công tác quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn có nhiều thiếu sót, sai phạm. Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở, các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phát sinh phức tạp.

Bộ Giáo dục đề nghị Hà Nội thanh tra cơ sở giáo dục mang danh quốc tế ảnh 1Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết luận thanh tra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong kết luận thanh tra công bố với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chỉ ra việc đơn vị này chưa kịp thời tham mưu với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn. Sở chưa quản lý được hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở giáo dục có hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; chưa tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

[Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tử vong trên ôtô của trường Gateway]

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa ban hành quy chế quản lý việc bảo quản, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; chưa thực hiện công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử; chưa quy định và đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện bàn giao lại sổ gốc và các văn bằng người học chưa nhận cho phòng giáo dục và đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để lưu giữ, bảo quản. Việc ký, đóng dấu để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 chưa đúng thẩm quyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chưa kịp thời thanh tra, kiểm tra và phát hiện xử lý một số thiếu sót, sai hạm trong hoạt động liên kết đào tạo và quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị trên địa bàn.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi về Bộ trước ngày 30/8. Kế hoạch cần thể hiện rõ những việc phải làm để khắc phục hậu quả; thực hiện hoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan và kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền những đối tượng liên quan.

Cũng tại đây, ông Nguyễn Huy Bằng cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sớm tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế để nhận diện rõ hơn, quản lý tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục