Bộ Ngoại giao trợ giúp các địa phương quảng bá, thu hút đầu tư

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường hỗ trợ các địa phương trong quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm với chủ đề “Địa phương - Chủ thể của hợp tác quốc tế.”

Tham dự có đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó hết sức quan tâm đến việc phát huy vai trò, sức mạnh của các tỉnh, thành phố trong hoạt động đối ngoại toàn diện.

Việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của các địa phương nói chung, tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương nói riêng, không chỉ là nhu cầu nội tại nhằm huy động, khai thác triệt để nguồn lực bên ngoài cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước về hội nhập quốc tế.

Để các quan hệ hợp tác thực sự phát huy hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, các địa phương trước hết phải phát huy cao độ sự chủ động, linh hoạt trên cơ sở hiểu rõ thực lực, tiềm năng và lợi thế của mình trong quan hệ với các đối tác, bạn bè quốc tế. Nhờ đó, các địa phương có thể xác định tốt hơn kế hoạch hợp tác quốc tế, lựa chọn được đối tác và lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mình.

Các cơ quan ngoại vụ, Sở Ngoại vụ của các tỉnh, thành phố, đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực chủ động mở đường, quảng bá và thúc đẩy kết nối các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ này. Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao trong việc định hướng, cung cấp thông tin, đào tạo nhân lực và huy động mạng lưới rộng khắp các cơ quan đại diện của Việt Nam trên thế giới làm việc và hỗ trợ các cơ quan ngoại vụ địa phương.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung về vai trò của các chính quyền địa phương trong thực hiện các dự án phát triển; khuyến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các địa phương đồng thời đại diện một số địa phương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục