Bộ Tài chính báo cáo việc chậm chi trả Giải thưởng Nhà nước về Văn học

Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Chính phủ về những vấn đề vướng mắc trong việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật cho một số tác giả.
Bộ Tài chính báo cáo việc chậm chi trả Giải thưởng Nhà nước về Văn học ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật cho tác giả, đại diện gia đình các tác giả. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo về việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật.

Ngay từ cuối tháng 5/2023, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5448/BTC-HCSN gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc này.

Trong văn bản, Bộ Tài chính nêu rõ tiền thưởng "Giải thưởng Hồ Chí Minh," "Giải thưởng Nhà nước" về Văn học, Nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng nêu các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng, thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

[Các tác giả được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật]

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh "không có quy định giao dự toán cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi thưởng."

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước Về Văn học Nghệ thuật và nguồn kinh phí chi tiền thưởng theo đúng quy định.

Báo cáo rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc chi trả tiền thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải; việc chi tiền thưởng đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về "Giải thưởng Hồ Chí Minh," "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Sau đó, đến ngày 22/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 2488/BVHTTDL-KHTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả tiền thưởng.

Tại văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cho cơ quan này để chi trả tiền thưởng cho 13 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và 101 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng "Giải thưởng Nhà nước" với số tiền hơn 30,8 tỷ đồng.

Việc chi tiền thưởng cho 3 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và 11 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng "Giải thưởng Nhà nước" còn lại do địa phương chi trả.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2488, Bộ Tài chính cho rằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến cơ quan này đã tham gia tại công văn số 5448/BTC-HCSN.

Cụ thể, căn cứ quy định hiện hành, kinh phí chi trả tiền thưởng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Giải thưởng Nhà nước" được bố trí trong dự toán kinh phí của các bộ, cơ quan và địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại đề nghị bổ sung kinh phí năm 2023 là hơn 30,8 tỷ đồng để chi trả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng là chưa đảm bảo theo quy định hiện hành.

Do đó, để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí chi trả tiền thưởng, Bộ Tài chính kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5448/BTC-HCSN.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ kinh phí theo quy định.

"Giải thưởng Hồ Chí Minh" và "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2022 đã được trao cho 128 tác giả, đồng tác giả.

Lễ trao giải diễn ra ngày 19/5 tại Nhà hát lớn Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng diễn ra lễ trao giải, đến nay nhiều tác giả phản ánh vẫn chưa nhận được tiền thưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục