Bộ Tài chính trình Dự thảo gói 80.200 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp

Gói hỗ trợ này bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19.
Bộ Tài chính trình Dự thảo gói 80.200 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp ảnh 1Công nhân sản xuất hàng may mặc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kydo (Khu công nghiệp phố nối A, Hưng Yên). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo dự thảo Nghị định được Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ ngày 26/3, đối tượng được áp dụng bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành thuộc danh mục ngành kinh tế được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 5/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các đối tượng là doanhnghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cụ thể, thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) sẽ gia hạn nộp thuế 5 tháng tại các kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp gia hạn 5 tháng nộp thuế phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2.

Với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 là trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Mặt khác, dự thảo Nghị định cũng quy định gia hạn 5 tháng nộp tiền thuê đất đối kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nêu trên.

Theo Bộ Tài chính, để đơn giản hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuể chỉ gửi một lần Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục