Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc quản lý khai thác cát sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông.

Trước đó, ngày 24/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020. Căn cứ tình hình thức tế, ngày 22/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện Nghị định này.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại nhiều địa phương vẫn có tình trạng san, lấp, kè bờ, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông hoặc hoạt động khai thác khoáng sản, cát, sỏi lòng sông gây ra hiện tượng sạt, lở bờ sông.

Vì thế, để bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, đảm bảo sự lưu thông của dòng chảy theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP. Trong đó lưu ý khi thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi và cải tạo cảnh quan cần tuân thủ đầy đủ về thẩm quyền, quy định kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

["Muốn khai thác cát sỏi phải đánh giá tác động đến sạt lở bờ sông"]

Cụ thể, đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông, khi cấp phép thăm dò và khai thác, ngoài việc tuân thủ pháp luật về khoáng sản, môi trường, còn phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ, duy trì khả năng thoát lũ của sông; không gây bồi lắng, xói, lở lòng sông và ảnh hưởng đến chức năng của nguồn nước.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng địa phương yêu cầu tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông thực hiện nghiêm yêu cầu công khai thông tin giấy phép khai thác về thời gian khai thác; phương tiện khai thác đã đăng ký khi cấp phép; phạm vi, công suất khai thác để người dân, địa phương giám sát.

Đối với các dự án cải tạo cảnh quan ven sông, khi thực hiện cần phải đáp ứng các yêu cầu như hạn chế tối đa việc lấn sông, thu hẹp không gian chứa, thoát lũ của sông.

“Trường hợp đặc biệt phải lấn sông để thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt, lở bờ sông, bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông hoặc các yêu cầu khác về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, thì phải gắn với các yêu cầu về chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan ven sông và phần diện tích sông bị lấn chỉ sử dụng cho các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép,” Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông tại các sông trên địa bàn; tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; khi xây dựng quy hoạch tỉnh phải có nội dung về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP./.

Hùng Võ (Vietnam+)