Bộ trưởng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Đồng chí Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ngày 25/9, Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.”

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 315 đại biểu, đại diện cho trên 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho biết, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp.

Để chuẩn bị vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, hàng nghìn ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân... đã tham gia đóng góp. Đặc biệt, trong tỉnh, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đã được phát động rộng rãi, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đây chính là động lực, tiền đề quan trọng, góp phần làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Toàn tỉnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt phát triển kinh tế số.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh, hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của vùng Thủ đô...

[Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh]

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết: Trong giai đoạn 2015-2020, Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Bộ máy Nhà nước tỉnh Bắc Ninh được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả. Trong 5 năm, toàn tỉnh giải thể, sáp nhập giảm 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; thành lập mới 21 cơ quan, đơn vị. Sau khi sáp nhập, giải thể giảm 276 đồng chí lãnh đạo, tinh giản biên chế 144 công chức, 1830 người làm việc, 58 hợp đồng theo Nghị định 68. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố giảm 3.809 người.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên được nâng lên. Đến tháng 7/2020, Đảng bộ tỉnh có 576 tổ chức cơ sở Đảng với 58.143 đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp 8.245 đảng viên mới, bình quân hàng năm đạt 110% so với chỉ tiêu Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được coi trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm và chỉ đạo thường xuyên. Công tác dân vận có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, sâu sát với cơ sở; coi trọng công tác dân vận chính quyền, tăng cường đối thoại với dân. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (thứ 5 từ phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Kinh tế-xã hội toàn tỉnh có bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 6,6%/năm; quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 36 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước. Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, lũy kế đến nay có 1.542 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,7 tỷ USD...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu toàn Đảng, toàn dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cơ bản đồng tình với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tuy nhiên, đồng chí Tô Lâm lưu ý Đại hội cần thảo luận, đánh giá làm rõ và sớm đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu bổ sung vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh, sớm đưa Bắc Ninh hoàn thành các tiêu chí cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tỉnh cần thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Nhấn mạnh Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô, cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đồng chí Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Đặc biệt, tỉnh cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tỉnh cần tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp trên địa bàn, ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn.

Bắc Ninh đẩy mạnh hiệu quả các làng nghề truyền thống, tập trung chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển nuôi trồng thủy sản đi đôi với các giải pháp bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tỉnh cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách với người có công, an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng-an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển của tỉnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự kiến, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX diễn ra đến ngày 26/9.

Bộ trưởng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ảnh 2Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục