(Nguồn: syt.binhthuan.gov)


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, Bộ đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng đầu tư con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Giám định y khoa của tỉnh, đảm bảo Trung tâm này có đủ cán bộ, cơ cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng, việc làm này nhằm củng cố, tăng cường công tác khám giám định y khoa, phục vụ ngày càng tốt hơn việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, cán bộ, công nhân viên, người lao động khi bị thương, ốm đau, bị tai nạn lao động, mất sức lao động.

Cùng với đó, Bộ Y tế giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong tỉnh rà soát, kiện toàn nhân sự của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh theo quy định của pháp luật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Giám định y khoa.

Trung tâm Giám định y khoa gồm có bác sỹ; y sỹ; điều dưỡng viên; hộ sinh viên; kỹ thuật viên đủ thâm niên công tác theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, để những cán bộ này có đủ điều kiện và thẩm quyền thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người có công, người lao động trên địa bàn, phát hiện những việc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp để tiếp tay cho những việc làm sai trái nhằm mục đích để trục lợi.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ đối với người có công với cách mạng, người lao động.../.