Các ĐH phải trả lời phúc khảo chậm nhất 15 ngày

Theo Vụ Phó Vụ Giáo dục Đại học, các trường phải trả lời đơn phúc khảo của thí sinh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn.
Hiện nay đã có những trường đại học trong cả nước hoàn tất việc chấm thi và bắt đầu công bố kết quả thi đại học năm nay cho thí sinh. Liên quan đến việc phúc khảo kết quả chấm thi, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Kim Khôi, Vụ Phó Vụ Giáo dục Đại học, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.

Thưa ông, khi nào các trường phải công bố điểm thi của thí sinh?

Ông Ngô Kim Khôi: Theo quy định, các trường đại học có tổ chức thi năm 2011 phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/7 tới. Các trường cao đẳng có tổ chức thi sẽ phải công bố điểm thi của thí sinh trước ngày 5/8 tới.

Khi nào thì thí sinh được nộp đơn xin phúc khảo bài thi?

Ông Ngô Kim Khôi: Hiện nay theo quy định, chỉ phúc khảo các môn thi văn hóa, không phúc khảo các môn năng khiếu. Đối với các môn thi văn hóa, thí sinh được nộp đơn xin phúc khảo nếu thấy kết quả điểm thi do các trường công bố không phù hợp với bài làm của mình.

Hội đồng tuyển sinh các trường chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định, Hội đồng tuyển sinh hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

Sau khi chấm phúc khảo, kết quả bài thi của thí sinh sẽ được xử lý như thế nào?

Ông Ngô Kim Khôi: Các bài thi sau khi phúc khảo được Ban Thư ký xử lý như sau: nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau, giao bài thi cho Trưởng ban Phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức; nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch, rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Còn nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau, lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau, Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận.

Trong trường hợp sau khi phúc khảo mà bài thi của thí sinh từ diện trượt thành đỗ, trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh như thế nào?

Ông Ngô Kim Khôi: Trường hợp phúc khảo bài thi mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên, Hội đồng tuyển sinh phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm.

Nếu Hội đồng tuyển sinh trường khẳng định chấm thi đợt đầu sai tới mức phải điều chỉnh điểm, Hội đồng tuyển sinh trường công bố công khai danh sách cán bộ chấm thi đợt đầu để rút kinh nghiệm hoặc nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký duyệt là điểm chính thức của bài thi./.

Xin cảm ơn ông!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục