Tạp chí Physical Review Letters của Mỹ cho biết các nhà vật lý làm việc trên máy dò của Máy gia tốc hạt lớn của châu Âu (LHC) đã phát hiện ra một hạt cơ bản mới trước đây chưa từng biết đến (hạt Xi Baryon duyên bị kích thích).

Hạt cơ bản này được các nhà nghiên cứu phát hiện trong quá trình quan sát kết quả va chạm giữa các proton chuyển động trong máy LHC.

Trước đó, trong các thí nghiệm tiến hành hồi năm ngoái với năng lượng va chạm lên tới 7 teraelectron-volt, các nhà vật lý cũng đã quan sát thấy những hạt lạ tạo ra do kết quả của sự phân rã.

Phân tích trên các thiết bị đo, các nhà nghiên cứu thấy rằng đây là một hạt mới có khối lượng - 5945.0 ± 2.8 megaelectron-volt, lớn hơn khối lượng của chính hạt này ở trạng thái không bị kích thích mà hồi năm 2011, các nhà vật lý đã phát hiện ra khi làm việc trên máy gia tốc Tevatron của Mỹ.

Hạt Xi Baryon duyên bị kích thích (Stimulated charm Xi Baryon), ký hiệu Ξb*0 cũng tương tự như các hạt baryon khác, tróng đó có proton và neutron gồm 3 hạt quark.

Các hạt quark có 6 loại (hoặc 6 “vị”) và kết hợp với nhau theo những cách khác nhau, tạo ra những hạt cơ bản đã mà các nhà nghiên cứu đã quan sát được./.