Các sản phẩm sữa tươi học đường phải có đủ 21 vi chất dinh dưỡng

Thông tư ghi rõ các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Các sản phẩm sữa tươi học đường phải có đủ 21 vi chất dinh dưỡng ảnh 1Chương trình sữa học đường được triển khai ở nhiều trường học. (Ảnh: CTV)

Kể từ tháng 1/2010, các sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình sữa học đường phải bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng được quy định cụ thể.

Đó là nội dung chính của Thông tư số 31/2019/TT-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 5/12.

Thông tư ghi rõ: Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT ngày 2/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và yêu cầu quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư.

Các sản phẩm sữa tươi học đường phải có đủ 21 vi chất dinh dưỡng ảnh 2

Nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa tươi, Thông tư yêu cầu sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12-11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

[Bộ Y tế nói gì về việc chậm ban hành hướng dẫn sữa tươi học đường?] 

Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình được thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14-4-2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa và quyết định số 1783/QĐ-BYT ngày 13-5-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt logo cho sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình sữa học đường.

Thông tư ghi các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường mà các địa phương đã đấu thầu (tính từ thời điểm mở thầu) cung cấp cho các Trường mẫu giáo và Tiểu học trước ngày Thông tư có hiệu lực được sử dụng cho đến hết số lượng theo Hợp đồng đã và sẽ ký hết.

Nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường đã sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhãn cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi có trách nhiệm kê khai số lượng nhãn và báo cáo Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày Thông tư có hiệu lực là 20/1/2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục