Cách tính mới cho hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn

Dự kiến sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) là VN30F2206 đáo hạn vào ngày 16/6.
Cách tính mới cho hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn ảnh 1Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 61/QĐ-VSD về việc ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 của Tổng Giám đốc VSD về việc ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh và Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm Quyết định số 96/QĐ-VSD.

Một số nội dung thay đổi đáng chú ý gồm: thay đổi phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ ''là giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng'' thành ''là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa, sau khi loại trừ ba giá trị chỉ số cao nhất và ba giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục."

[Nâng hạng và tăng chất cho thị trường chứng khoán Việt Nam]

Dự kiến sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá FSP này là VN30F2206 đáo hạn vào ngày 16/6.

Tiếp theo là loại trừ giá giao dịch thỏa thuận khi tính toán mức ký quỹ yêu cầu và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong phiên giao dịch cũng như khi tính giá thanh toán hàng ngày theo phương pháp bình quân gia quyền (trong trường hợp không có giá đóng cửa). Thay đổi này sẽ được áp dụng ngay khi quy chế có hiệu lực.

Về thời điểm áp dụng, để đảm bảo thời gian cho Sở giao dịch chứng khoán hoàn tất việc điều chỉnh mẫu hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96 đối với nội dung liên quan đến phương pháp tính FSP mới của hợp đồng tương lai chỉ số VN30, quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục