Can Tho hoan thanh tot viec to chuc Dai hoi Dang bo cap tren co so hinh anh 1Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 26/8, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị thống nhất đánh giá, các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đúng kế hoạch.

Đến cuối tháng 7/2020, toàn thành phố đã tổ chức xong Đại hội cấp trên cơ sở, sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch, bao gồm 9 Đảng bộ quận, huyện; 5 Đảng bộ khối, ngành trường học và 1 Đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với tổng số trên 52.000 đảng viên.

Nhìn chung, văn kiện Đại hội được chuẩn bị khá chu đáo, nhất là dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, nghị quyết đại hội và dự thảo chương trình hành động của cấp ủy khóa mới.

Việc thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc trước và trong Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định từ khâu rà soát, bổ sung quy hoạch đến việc xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy; gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng; đồng thời, không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân.

[Tỉnh Cao Bằng hoàn thành đại hội đại biểu cấp trên cơ sở]

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ. Công tác điều hành đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, bám sát quy định của Đảng.

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu 450 cấp ủy viên đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; bầu 337 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 309 đại biểu chính thức và 28 đại biểu dự khuyết.

Cũng theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở không có Đảng bộ bầu khuyết Bí thư, có 2 Đảng bộ bầu khuyết Phó Bí thư, 4 Đảng bộ bầu khuyết Ủy viên Ban Thường vụ, khuyết 3 Ủy viên Ban Chấp hành chờ bổ sung sau.

Công tác bầu cấp ủy và các chức danh trong đảng bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bầu 1 lần là đủ số lượng, đạt yêu cầu như dự kiến. Đặc biệt, chất lượng cấp ủy khóa mới được bầu lần này đã nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong số đó, trình độ chuyên môn bậc đại học chiếm 58%, trên đại học chiếm 42%; trình độ lý luận chính trị từ cao cấp và cử nhân chiếm 97,56%, trung cấp chiếm 2,44%; cơ cấu độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm 12,89%, từ 40 đến 50 tuổi chiếm 55,78%, trên 50 tuổi chiếm 31,33%; tỷ lệ nữ vào cấp ủy chiếm gần 19%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đánh giá vẫn còn một số hạn chế trong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đó là: một số Đảng bộ xác định các khâu đột phá chưa sát với tình hình, đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Nội dung thảo luận, tham luận tại hội trường chưa bao quát toàn diện. Công tác chuẩn bị nhân sự có nơi chưa chặt chẽ nên kết quả bầu cử cấp ủy ở một số đại hội chưa đúng dự kiến.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung lưu ý các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy trong thời gian tới cần khẩn trương hoàn thành thủ tục trình cấp thẩm quyền chuẩn y cấp ủy khóa mới; phân công, bố trí cấp ủy viên; giải quyết chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử, nghỉ hưu; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Mặt khác, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp, các ngành tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh; chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả với những quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố; giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch COVID-19 để có kế hoạch phòng, ngừa dịch bệnh phù hợp tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố vào tháng 9/2020./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)