Chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp Khối các cơ quan TW

Đảng bộ Khối các cơ quan TW chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.
Chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp Khối các cơ quan TW ảnh 1Các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ 2018 đến 20/5/2020) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020; tọa đàm “Công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới” và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ Khối, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức tọa đàm “Công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới."

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cho biết 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian qua, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức đảng, trong các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và qua đó đến các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

[Đại hội Đảng cấp cơ sở: Chắc từng khâu, chuẩn từng bước]

Việc tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm phong phú, hấp dẫn hơn, nội dung học tập gắn với công việc chuyên môn, từ đó phát huy năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...

Những tháng còn lại của năm, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội, việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng. Việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng bộ tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự.

Đảng bộ chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp Khối các cơ quan TW ảnh 2Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các Đảng bộ trong khối tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề công tác năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu câu giai đoạn cách mạng mới"...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối tổ chức tọa đàm “Công tác Tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới” để đánh giá những thành tựu, đóng góp của ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua.

Các tham luận tại tọa đàm đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành tuyên giáo trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo...

Chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp Khối các cơ quan TW ảnh 3Ông Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (từ 2018 đến 20/5/2020). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen 21 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Đảng bộ Ban Biên tập tin Trong nước (Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam) vinh dự là một trong 21 tập thể được khen thưởng.

Ông Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam vinh dự là một trong 16 cá nhân được khen thưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục