Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước

Thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 trọng tâm công tác.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An cùng 75 đảng viên trong Đảng bộ đã dự Đại hội.

Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, tổng hợp ý kiến, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết, các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác; tích cực nghiên cứu tham mưu, phục vụ hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Đảng bộ đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, góp phần ngăn chặn kịp thời hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

[Chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW]

Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Qua đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, góp phần ngăn chặn hiệu quả hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ảnh 1Các đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đảng ủy thường xuyên quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn Bí thư chi bộ và đội ngũ cấp ủy viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 trọng tâm công tác. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của các cơ quan.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước thường xuyên cập nhật nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; định hướng trong lãnh đạo cơ quan, tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; quán triệt đến cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Trước những thay đổi về nhân sự lãnh đạo chủ chốt và cơ chế hoạt động, tất cả cán bộ đảng viên vẫn yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối, trung thành, tận tụy với công việc được giao; chủ động sáng tạo trong công việc; nâng cao trách nhiệm công việc. Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước thể hiện tinh thần nêu gương; quan tâm, động viên kịp thời công việc của từng bộ phận, đơn vị; góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết.

Cán bộ đảng viên đã nỗ lực nâng cao chất lượng, đáp ứng số lượng và hiệu quả công việc thông qua công tác xây dựng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng...

Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước chú trọng đến công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các quy định điều lệ Đảng, các nguyên tắc sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên, nền nếp sinh hoạt được thực hiện quy củ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức, tính chất công việc tham mưu, phục vụ; chú trọng nâng cao bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên...

Biểu dương Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An đề nghị Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tập trung tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, áp dụng nhuần nhuyễn Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước trong các chuyên môn nhiệm vụ được giao; chủ động, kịp thời, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; giáo dục, bồi dưỡng cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng “vừa hồng, vừa chuyên"; xây dựng các tổ chức đảng là hạt nhân chính trị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 ủy viên; bầu hai đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ảnh 2Đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục