Cao Bằng tập trung tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cần tập trung chỉ đạo, phối hợp tốt với các địa phương để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...
Cao Bằng tập trung tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND ảnh 1Tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 19/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI đã cơ bản thực hiện đầy đủ các chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 10 kỳ họp thường lệ, 5 kỳ họp bất thường, chuyên đề và 1 kỳ họp tổng kết; ban hành 213 nghị quyết; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.

[Bầu cử QH và HĐND: Người ứng cử đảm bảo đúng cơ cấu, đủ tiêu chuẩn]

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 56 phiên họp thường kỳ, xem xét và quyết định 72 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình; tổ chức 1 phiên chất vấn với 6 nội dung, tổ chức 6 phiên giải trình với 13 nội dung; thực hiện 7 cuộc giám sát và 4 cuộc khảo sát; giải quyết 96 nội dung từ các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; tham gia 60 phiên tiếp công dân thường kỳ, tiếp 497 lượt công dân, tiếp nhận 318 đơn, thư, chuyển 92 đơn, thư...

Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã phối hợp tổ chức 270 cuộc tiếp xúc cử tri, với hơn 18.000 cử tri tham dự, tỷ lệ đại biểu đi tiếp xúc cử tri đạt trên 97%...

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI tập trung cùng các cấp, các ngành thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất, các kỳ họp thường lệ, chuyên đề năm 2021 của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026...

Tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cần tập trung chỉ đạo, phối hợp tốt với các địa phương để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Các cấp, các ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác truyền thông để cử tri và nhân dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ, tích cực tham gia và sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, ưu tú nhất bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và ứng cử chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, tích cực chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026, để Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thể hóa nhanh các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX...

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Kỳ họp thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tóm tắt thông qua báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục