Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 11 tăng 3%

Tính chung 11 tháng của năm, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ nhích nhẹ được 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% và đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 29/11, báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 11 ước tăng 3% so với tháng Mười và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó tính chung 11 tháng, chỉ số công nghiệp chỉ nhích nhẹ được 1% so với cùng kỳ (cụ thể cùng kỳ năm 2022 là tăng 8,4%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,7%) và đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm và ngành khai khoáng giảm 2,8%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm.

Trong cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so với cùng kỳ năm trước đã tăng ở 50 địa phương và giảm ở 13 địa phương. Trên cơ sở đó, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/11 tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,2% so với cùng thời điểm năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục