Chính phủ “chốt” lùi lộ trình tăng học phí năm học 2023-2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về vấn đề học phí. Theo đó, lộ trình tăng học phí sẽ lùi một năm so với Nghị định 81.

Giờ học của cô và trò Trường Trung học cơ sở Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Giờ học của cô và trò Trường Trung học cơ sở Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/ND-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, Chính phủ quy định, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên sẽ giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí học phí từ năm học 2023-2024 trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban Nhân dân để đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học mức trần học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 tăng theo lộ trình lùi một năm so với lộ trình tăng học phí quy định Nghị định 81.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức trần học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 như sau:

hoc-phi-3-5655.jpg

Đối với giáo dục đại học, mức trần học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

hoc-phi-6-966.jpg

Chính phủ cũng bãi bỏ khoản 3 Điều 31 của Nghị định 81 quy định về mức tăng học phí hàng năm.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 31/12/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục