Lực lượng binh sỹ Đức. (Nguồn: DPA)

Tòa án Hiến pháp liên bang Đức, tòa án tối cao của nước này ngày 23/9 đã ra phán quyết về việc cho phép Chính phủ Đức triển khai hoạt động quân sự ở nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp mà không cần chờ sự phê chuẩn của Quốc hội liên bang.

Còn đối với các kế hoạch triển khai quân thông thường có lịch trình cụ thể thì chính phủ vẫn phải nhận được sự phê chuẩn của quốc hội trước khi thực hiện.

Cũng theo phán quyết trên, sau khi triển khai lực lượng ở nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp, chính phủ liên bang phải thông báo cho quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Nếu việc thực hiện nhiệm vụ đã hoàn tất, việc thông báo này phải được thực hiện bằng văn bản với các nội dung báo cáo một cách cụ thể và toàn diện.
 
Hồi tháng 2/2011, Chính phủ Đức chưa được sự đồng ý của quốc hội đã điều máy bay tới miền Đông Libya để đón công dân Đức khi tình hình ở quốc gia Bắc Phi lúc đó rơi vào hỗn loạn. Trong số lực lượng được điều đến có 10 binh sỹ Đức có vũ trang.

Đoàn nghị sỹ đảng Xanh tại Quốc hội liên bang sau đó đã phản đối quyết liệt khi cho rằng hành động này vi phạm một điều luật đã có từ năm 2005 về thẩm quyền của quốc hội trong việc xem xét các hoạt động của quân đội Đức ở nước ngoài. Đảng Xanh sau đó đã gửi đơn kiện lên Tòa án hiến pháp liên bang.

Phán quyết mới của Tòa án Hiến pháp đã chính thức khép lại vụ kiện này, đồng thời trao cho Chính phủ Đức thêm nhiều quyền hành hơn khi cần triển khai quân đội ở nước ngoài./.