Chính thức công bố lịch thi chi tiết Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tổ chức vào các ngày từ 27-30/6 tới; trong đó ngày 28/6 thi Ngữ văn và môn Toán, ngày 29/6 thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ, ngày 30/6 dự phòng.
Chính thức công bố lịch thi chi tiết Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ảnh 1Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 1515/BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Nhà trường-Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Theo văn bản, Kỳ thi được tổ chức vào các ngày từ 27-30/6 tới. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày 27/6: Sáng, cán bộ làm công tác coi thi họp tại Điểm thi. Chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi.

Ngày 28/6: Sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Chiều, thí sinh thi môn Toán (90 phút).

Ngày 29/6: Sáng, thí sinh làm bài thi Khoa học Tự nhiên (Vật lý 50 phút; Hóa học 50 phút và Sinh học 50 phút) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử 50 phút; Địa lý 50 phút và Giáo dục công dân 50 phút). Chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

Ngày 30/6: Dự phòng.

[Sỹ tử căng sức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023]

Về quy trình đăng ký dự thi, từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/4 tới, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 tài khoản (là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh; trường hợp thí sinh không có căn cước công dân, sử dụng mã số định danh cá nhân cơ quan Công an cấp; trường hợp thí sinh không có quốc tịch Việt Nam, sử dụng số Hộ chiếu của thí sinh để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ thống quản lý thi.

Các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đến hết ngày 30/4 tới.

Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu có thể liên hệ với Đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại.

Thời hạn đăng ký dự thi từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến hoặc trực tiếp. Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp.

Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi, đơn vị đăng ký dự thi in thông tin của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận. Chậm nhất 17 giờ ngày 13/5 tới các Đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh tự do.

Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc rà soát điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sai sót hồ sơ đăng ký dự thi (nếu có) chậm nhất ngày 19/5 tới.

Chậm nhất ngày 6/6 tới, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành các công việc sau thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và dữ liệu về ưu tiên trong xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

Chính thức công bố lịch thi chi tiết Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ảnh 2Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Các đơn vị kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng theo quy định để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh.

Hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông phải được thí sinh nộp cho đơn vị đăng ký dự thi chậm nhất ngày 31/5 tới.

Đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm rà soát, tra cứu thông tin cung cấp bởi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trên Hệ thống quản lý thi) để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh.

Về việc đăng ký bài thi tổ hợp, môn thi thành phần, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 chỉ được đăng ký dự thi một bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Thí sinh tự do chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: tiếng Anh, Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục