Cho phép 4 địa phương sử dụng kinh phí cải cách tiền lương còn dư

Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo.
Cho phép 4 địa phương sử dụng kinh phí cải cách tiền lương còn dư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành một số văn bản liên quan đến việc cho phép 4 địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương) sử dụng kinh phí cải cách tiền lương còn dư đầu tư dự án.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các dự án gồm thành phố Hà Nội 5.000 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 4.000 tỷ đồng.

[Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021]

Đối với nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh-xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.

Đối với các địa phương khác (không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển), địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn nêu trên tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục