Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần

Chủ tịch nước tới dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần ảnh 1Ngày 11/1/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bào tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bào tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bào tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo đã từ trần ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục