Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư

Sáng 13/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker, Đại sứ Thái Lan Nikorndej Blankura và Đại sứ Cuba Orlando Nico, Đại sứ Nga Bezdetko Gennady đến trình Quốc thư.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Patricio Becker. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đạo biểu Đại sứ quán Chile tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Chile tại Việt Nam Patricio Becker. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Patricio Becker đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 6Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Patricio Becker lưu bút tạo buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 7Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Chile tại Việt Nam Patricio Becker đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 8Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 9Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận của Quốc thư Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 10Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 11Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 12Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura lưu bút tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 13Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 14Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn đại biểu Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 15Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nico. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 16Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nico tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 17Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nico đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 18Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nico lưu bút tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 19Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nico đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 20Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 21Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 22Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 23Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady đến trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 24Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ của bốn nước đến trình Quốc thư ảnh 25Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Đại sứ quán Liên bang Nga tại buổi trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục