Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chiều 18/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos đến trình Quốc thư.

TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamPakistan2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamPakistan1.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamPakistan5.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamPakistan4.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamPakistan3.jpg
Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri viết lưu bút. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamMozambique1.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamMozambique2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamMozambique3.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1806ChutichnuocVIetnamMozambique4.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Ilundi Dos Santos cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục