Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Sáng 21/6, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ngài Parakhat Durdyev, Đại sứ Turkmenistan, Ngài Thórir Isben, Đại sứ Cộng hòa Iceland, Ngài Mario José Armengol Campos, Đại sứ Nicaragua, đến trình Quốc thư.

ttxvn_2106_To Lam Turmenistan (1).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Turkmenistan Parakhat Durdyev. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_To Lam Turmenistan (2).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Turkmenistan Parakhat Durdyev. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_To Lam Turmenistan (3).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Turkmenistan Parakhat Durdyev. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_tolam Iceland (1).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Iceland Thórir Isben. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_tolam Iceland (2).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đại sứ Iceland Thórir Isben. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_tolam Iceland (3).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại sứ Iceland Thórir Isben chụp ảnh chung cùng các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_tolam nicaragua (1).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Nicaragua Mario José Armengol Campos. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_tolam nicaragua (2).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nicaragua Mario José Armengol Campos. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_tolam nicaragua (3).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nicaragua Mario José Armengol Campos. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_to lam sip (1).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Cyprus Evagoras Vryonides. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_to lam sip (2).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cyprus Evagoras Vryonides (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn_2106_to lam sip (3).jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cyprus Evagoras Vryonides (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục