Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

Sáng 23/12, Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 4 của BCĐ các chuyên đề thuộc đề án ''Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045."
Trọng Đức (TTXVN/Vietnam+)